Friday, June 26, 2009

فضیلت حداقلی

در زمانۀ پرآشوب ما همین‌که سخن باطلی نگوییم فضیلت است؛ زمانه‌ای که سخن حق گفتن بس دشوار شده است

Labels:

Sunday, June 21, 2009

بزرگترین انقلاب
هرکس به اندازه وسع خود کاری انجام دهد این بزرگترین انقلاب بشری است

Labels:

معیار اخلاقی

معیار اخلاقی مهم در دیار ما هم اکنون معرفت نیست شجاعت است. بسیاری را می شناسیم که حقایق بسیاری می دانند اما شجاعت و جسارتی در آنها نمی بینیم

Labels:

Thursday, June 18, 2009

پیشرفت از نوعی دیگر

برخی مواقع بزرگترین پیشرفت آن است که زمین نخوریم و نه آن که جلو برویم

Labels:

Tuesday, June 16, 2009

جمیع رذایل

دروغ گفتن یک رذیلت نیست جمیع رذایل است

Labels:

Monday, June 15, 2009

مسئله قدرت

قدرت در ایران‌زمین مسئله نیست. مسئله قدرت در دیار ما به مسئله‌ای مضاعف تبدیل شده است

Labels:

Sunday, June 14, 2009

آغاز و نه پایان
به 22 خردادماه 88 به عنوان یک آغاز نگاه کنیم و نه یک پایان. من مجموع حوادث رخ داده را به نفع ایران زمین می‌بینم. حاکمیت کاری را که می‌خواست در طول زمان هشت سال انجام دهد در چند ساعت صورت داد و ایرانیان را به فکر راه‌حلی بنیادین‌تر انداخت

Labels:

نومیدی و امید

نومیدی آبستن امیدهایی تازه است

Labels:

Saturday, June 13, 2009

دروغ

هیچ چیز را زودتر از دروغی که به خود می‌گوییم باور نمی‌کنیم

Labels:

Friday, June 12, 2009

کاری جدید
این هم کار جدید من است

Labels:

حکمت و معرفت

توفیق در کسب دانش به معرفت منجر می‌شود و ناکامی در کسب دانش به حکمت می‌انجامد

Labels: