Saturday, August 16, 2008

سنت و عقلانیت

سنت عقلانیت نهادینه شده است و مانند هر امر نهادینه شده دیگر، معجونی از نقاط فراز و فرود است

Labels:

صداقت

صداقت کیاست است

Labels:

Friday, August 01, 2008

هنر زندگی کردن

هنر زندگی کردن در یکی از عمیق‌ترین سطوح خود با کم کردن رنجی پیوند دارد که این رنج اساس زندگی را تشکیل می‌دهد

Labels: