Thursday, July 24, 2008

دعا
دعایم این است که نداشتن‌ها و ندانستن‌هایم برایم عقده‌ای ایجاد نکنند

Labels:

Sunday, July 20, 2008

حماقت و موفقیت

هر موفقیتی به اندکی حماقت هم نیاز دارد

Labels:

Saturday, July 19, 2008

اخلاق و حقوق

این سخن کسی است که بیش از یک دهه است در مبانی نظری و فلسفی اخلاق تأمل می‌کند: حقوق برای جامعه ما نیازی فوتی‌تر است تا اخلاق

Labels:

Friday, July 18, 2008

عدالت و برابری

برابری با عدالت متفاوت است. خلط و خبط اين دو فجايع زيادی را در طول تاريخ به وجود آورده است

Wednesday, July 16, 2008

یار و کار
دل به یار و سر به کار

Labels:

Friday, July 04, 2008

مولوی و خلق نکو
من نديدم در جهان جستجو
هيـچ اهليـت به از خلـق نکو
ابتذال و تکرار
فاصله ميان ابتذال و تکرار ، اندک است

Labels: